Punk

Om man ska beskriva musikstilen punk med ett enda ord passar förmodligen “ilska” eller “uppror” allra bäst, då det här handlar om musik som är arg på

Jazz

Musikgenren Jazz uppstod i USA på 1800-talet och kom att under det följande århundradet sprida sig som en löpeld över hela världen. Med sin kombinatio

Klassisk musik

Riktigt när den klassiska musiken uppstod är något som diskuteras, men generellt sätt brukar man tala om 1700-talet och framåt. Under just den tidsper

Hårdrock

Hårdrocken växte fram ur ett antal olika musikaliska influenser på 60-talet, och det var framförallt i länder som Storbritannien och USA som de första

Country & Western

En av de mest amerikanska stilarna inom musiken är Country & Western, som är lika populär idag som den var från den allra första början. I Sverige lys