Country & Western

En av de mest amerikanska stilarna inom musiken är Country & Western, som är lika populär idag som den var från den allra första början. I Sverige lyssnar man kanske inte lika mycket på den här stilen idag, men faktum är att de amerikanska countrystjärnorna är fler än någonsin och det finns många hängivna fans.

Som musikgenre har Country & Western sina rötter på landsbygden och det var under 1920-talet som den började utformas till sen alldeles egen stil. Musiken hade sitt ursprung i det folkliga, och med hjälp av en gitarr och kanske en fiol, framförde man låtar som ofta hade vardagsmotiv och handlade om den vanliga människans liv och lidande. Brist på pengar, olycklig kärlek och krossade drömmar var ett populärt tema, och låtarna framfördes i enkla sammanhang som till exempel på barer och lokala marknader av musiker som själva var hårt arbetande, till exempel cowboys och bönder.

Stilen sprider sig

Från den amerikanska södern började Country & Western-musiken så småningom sprida sig till resten av staterna men det var hela tiden bland arbetarklasserna som den hade sitt största gehör. Det här började olika skivbolag uppmärksamma på 50-talet, och man anlitade folkkära artister att framföra populära låtar. Även Hollywood nappade på stilen, inte minst vad gällde klädstilen, och musiken hördes framförallt i Westernfilmer men också i sociala dramer och komedier.

Snart växte det fram en generation av musiker som gjorde Countrymusiken till sin grej, utan att de själva nödvändigtvis kom från arbetarklassen, och idag finns det ett stort antal världsberömda sångare och kompositörer som ägnat sina liv åt genren. Till de största namnen hör Dolly Parton och Kenny Rogers, men även yngre generationer som Shania Twain och Taylor Swift har sina rötter i countryn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *